Valencià: Llengua i Literatura Bachillerat INICIA

Inicia el cambio

Valencià: Llengua i Literatura inicia converteix els alumnes en protagonistes del seu propi aprenentatge:adquireixen un paper actiu i interactuen de manera constant amb els continguts, desenvolupats en línia amb la realitat i les formes de comunicació dels adolescents de hui en dia.

Per assolir l’aprenentatge real en la teua aula, iniciat’aporta les claus de l’aprenentatge multisuport, una metodologia activa que: 

  • Aconsegueix implicar els alumnes gràcies a la integració i el desenvolupament simultani de continguts en paper i en suport digital. 
  • T’aporta tota la flexibilitat que necessites per al teu model d’ensenyament: tu tries com vols els continguts. 
  • Facilita una avaluació eficaç i global, ja que forma part d’un procés d’aprenentatge reflexiu: què sé?, què aprendré? i què seré capaç fer? 

D’aquesta manera el procés d’ensenyament i aprenentatge esdevé una experiència completa i enriquidora. 

Authors

Pedro Machín Polaina, María José Fedriani, Enric Iborra Posadas, Salvador Ortiz Gascón, Pau Pasqual Pla Martínez, Aurora Clari Rubio, Enric Iborra Posadas, Salvador Vendrell Grau

Level

Bachillerato

La unitat didàctica Valencià: Llengua i Literatura inicia cobra vida: 

  • Conversa amb l’alumne, guia el treball pels continguts i interactua amo l’alumne, de manera que fomenta un aprenentatge reflexiu. 
  • Inclou continguts digitals, desenvolupats en paral·lel a la unitat per a enriquir el discurs didàctic, destacats amb una icona digital o en lletra blava quan estan inclosos en el text. 
  • Presenta els continguts de manera clara i organitzada, emmarcats en un dissenyatractiu i vinculat a la realitat de l’alumne. 
  • Aposta per l’aprenentatge competencial, a partir d’activitats amb una doble finalitat: l’aplicació de continguts i el desenvolupament de competències. 
  • Recopila una selecció de textos significatius i de qualitat que motiven, ajuden a fixar els continguts i contribueixen a desenvolupar el plaer de llegir. 

inicia t’aporta tota la flexibilitat que necessites per al teu model d’ensenyament: tu tries com vols els continguts. 

Need more information?

We are glad to help you find the best option for your classes

Our Privacy Policy sets out how Oxford University Press handles your personal information, and your rights to object to your personal information being used for marketing to you or being processed as part of our business activities.