Valencià: Llengua i Literatura Bachillerat INICIA

Inicia el cambio

Valencià: Llengua i Literatura inicia converteix els alumnes en protagonistes del seu propi aprenentatge:adquireixen un paper actiu i interactuen de manera constant amb els continguts, desenvolupats en línia amb la realitat i les formes de comunicació dels adolescents de hui en dia.

Per assolir l’aprenentatge real en la teua aula, iniciat’aporta les claus de l’aprenentatge multisuport, una metodologia activa que: 

  • Aconsegueix implicar els alumnes gràcies a la integració i el desenvolupament simultani de continguts en paper i en suport digital. 
  • T’aporta tota la flexibilitat que necessites per al teu model d’ensenyament: tu tries com vols els continguts. 
  • Facilita una avaluació eficaç i global, ja que forma part d’un procés d’aprenentatge reflexiu: què sé?, què aprendré? i què seré capaç fer? 

D’aquesta manera el procés d’ensenyament i aprenentatge esdevé una experiència completa i enriquidora. 

Autores

Pedro Machín Polaina, María José Fedriani, Enric Iborra Posadas, Salvador Ortiz Gascón, Pau Pasqual Pla Martínez, Aurora Clari Rubio, Enric Iborra Posadas, Salvador Vendrell Grau

Nivel

Bachillerato

La unitat didàctica Valencià: Llengua i Literatura inicia cobra vida: 

  • Conversa amb l’alumne, guia el treball pels continguts i interactua amo l’alumne, de manera que fomenta un aprenentatge reflexiu. 
  • Inclou continguts digitals, desenvolupats en paral·lel a la unitat per a enriquir el discurs didàctic, destacats amb una icona digital o en lletra blava quan estan inclosos en el text. 
  • Presenta els continguts de manera clara i organitzada, emmarcats en un dissenyatractiu i vinculat a la realitat de l’alumne. 
  • Aposta per l’aprenentatge competencial, a partir d’activitats amb una doble finalitat: l’aplicació de continguts i el desenvolupament de competències. 
  • Recopila una selecció de textos significatius i de qualitat que motiven, ajuden a fixar els continguts i contribueixen a desenvolupar el plaer de llegir. 

inicia t’aporta tota la flexibilitat que necessites per al teu model d’ensenyament: tu tries com vols els continguts. 

¿Necesitas más información?

Nos encantaría ayudarte a encontrar la mejor opción para tus clases

Nuestra Política de Privacidad establece la forma en que Oxford University Press maneja su información personal, y su derecho a oponerse a que su información personal sea utilizada para fines publicitarios o procesada como parte de nuestras actividades comerciales.